wywiad gospodarczy Wywiadownia gospodarcza Lampart Przedsiębiorca
8 listopada 2020

Wywiad gospodarczy sposobem na uniknięcie nierzetelnego kontrahenta

Związanie się z nierzetelnym kontrahentem, regulującym płatności z opóźnieniem lub w ogóle, może być opłakane w skutkach. To ogromny problem zwłaszcza dla niewielkich firm, które nie mają wolnych środków na zapewnienie płynności finansowej. Jednym ze sposobów na zabezpieczenie się przed nawiązaniem współpracy z nierzetelnym partnerem biznesowym jest skorzystanie z usługi wywiadu gospodarczego.

Czym jest wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy jest zespołem działań polegających na poszukiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji na temat określonego podmiotu gospodarczego. Są to informacje dotyczące sytuacji prawnej, handlowej, finansowej i ekonomicznej podmiotu. Wywiad gospodarczy może polegać zarówno na jednorazowym sprawdzeniu wskazanego podmiotu gospodarczego, jak i obserwacji długoterminowej. Czynności wywiadowcze obejmują:

  • ocenę stanu finansowego badanego podmiotu,
  • ustalenie kluczowych kontrahentów,
  • identyfikację powiązań kapitałowych,
  • monitoring udziału w przetargach i zamówieniach publicznych,
  • określenie ewentualnego zadłużenia,
  • sprawdzenie historii konfliktów z prawem.

Przebieg wywiadu gospodarczego

Pierwszym etapem wywiadu gospodarczego jest przygotowanie szczegółowego planu, który określa konieczne do zdobycia informacje oraz sposób ich uzyskania. Po jego zakończeniu następuje właściwe zdobywanie informacji. Pozyskiwane są one przede wszystkim z ogólnodostępnych źródeł. To tak zwany biały wywiad – gromadzone są wyłącznie te informacje, które można uzyskać za pomocą legalnych metod. W przeciwnym wypadku, to znaczy przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych źródeł, w tym uzyskanych w wyniku złamania prawa, mówimy o szpiegostwie gospodarczym. Następnie przychodzi czas na przetwarzanie i analizę uzyskanych informacji – dane ilościowe przekształcane są w użyteczne informacje biznesowe. Efektem działań prowadzonych w ramach wywiadu gospodarczego jest szczegółowy raport, który jest przekazywany klientowi. Zawiera on szereg informacji, między innymi na temat sytuacji finansowej badanego podmiotu, historii jego działalności oraz powiązań kadry zarządzającej.

Jakie podmioty świadczą usługi wywiadu gospodarczego?

Usługi wywiadu gospodarczego oferują zarówno wyspecjalizowane wywiadownie gospodarcze, jak i firmy detektywistyczne zajmujące się świadczeniem usług dla przedsiębiorstw. Do tej drugiej grupy należy agencja detektywistyczna Lampart z Warszawy, która posiada jednostkę zapewniającą zindywidualizowane wsparcie dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Agencja detektywistyczna Lampart prowadzi działalność na obszarze całego kraju: ma biuro detektywistyczne w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i innych największych miastach Polski. Oferuje bezpłatną konsultację zarówno w jednym z lokalnych oddziałów, jak i siedzibie firmy klienta oraz innym wskazanym przez niego miejscu.