Tworzenie wzorów przemysłowych Przedsiębiorca
4 marca 2021

Wzory przemysłowe w Polsce – zdecydowanie warto!

Zgodnie z definicją, zwartą w art. 102 ustawy Prawo własności przemysłowej, wzorem przemysłowym jest postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego obejmuje przede wszystkim ochronę wyglądu zewnętrznego dowolnego produktu przemysłowego lub rzemieślniczego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP. Czy warto zarejestrować wzór przemysłowy i uzyskać do niego prawo wyłączne?

Ochrona wzoru przemysłowego

Aby postać wytworu lub jego część stała się wzorem przemysłowym i uzyskała ochronę prawną, musi spełniać określone warunki. Przede wszystkim powinna wykazywać cechy nowości. Przez nowy należy rozumieć taki wytwór, którego nie ma na rynku i który nie został jeszcze ujawniony i udostępniony publicznie. Ponadto wzór chroniony powinien posiadać indywidualny charakter. Musi odróżniać się od innych, obecnych już na rynku wzorów, istotnymi szczegółami.

Co może być wzorem przemysłowym?

Wzorami przemysłowymi mogą być zarówno produkty dwuwymiarowe np. etykiety, wzory graficzne, logo, ornamentacja, jak również klasyczne przedmioty przestrzenne np. meble, zabawki, a nawet urządzenia elektroniczne. Wzorem przemysłowym może być kształt szczoteczki do zębów, wygląd nowoczesnego samochodu, a nawet uchwyt w szafie.

Ostatnimi czasy bardzo popularne jest rejestrowanie również elementów małej architektury, a nawet części garderoby, takich jak buty i torebki przez znane domy mody. Często wzorami przemysłowymi są także flakony perfum. Przed zgłoszeniem wzoru do urzędu warto jednak zasięgnąć porady rzecznika patentowego z kancelarii prawno-patentowej, specjalizującego się w ochronie własności intelektualnej i przemysłowej.

Czy warto chronić wzór przemysłowy?

Wzór przemysłowy nabywa ochronę prawną poprzez rejestrację w Urzędzie Patentowym. Rejestracja wzoru przemysłowego, choć wiąże się z dodatkowymi kosztami, zabezpiecza producenta przed kopiowaniem bądź podrabianiem wzoru przez konkurentów, a w konsekwencji prowadzi do zwiększenia jego zysków finansowych. Producent lub twórca zyskuje wyłączne uprawnienie do korzystania, wytwarzania, rozporządzania produktem o zarejestrowanym wyglądzie w całej Polsce.

Jak wskazuje rzecznik patentowy z Kancelarii Prawno-Patentowej BellepatPraktyka pokazuje, że uzyskanie ochrony z rejestracji wzoru przemysłowego znacznie podnosi wartość produktu. Rejestracja daje projektantowi lub producentowi prawo wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy na całym obszarze kraju. Ochrona prawna wzoru przemysłowego powinna stanowić więc pierwszoplanowy element strategii marketingowej każdego dbającego o swoje interesy projektanta lub producenta.

Dla najbardziej konkurencyjnych przedsiębiorstw na świecie wzornictwo przemysłowe jest stałym elementem tworzenia nowego produktu. To dla nich bardzo ważny element innowacyjności. Projektanci wzornictwa uczestniczą tam w procesie powstawania nowego produktu już na etapie kreowania jego wizji.