komora chłodnicza Przedsiębiorca
3 lutego 2020

Z jakich elementów składa się komora chłodnicza?

Przechowywanie produktów w obniżonej temperaturze może znacznie wydłużyć okres ich przydatności do spożycia. To bardzo istotne w przypadku tych produktów, które łatwo się psują, m.in. ryb, mięsa czy owoców i warzyw. Dzięki specjalnej budowie pomieszczeń chłodniczych zapewniają one nie tylko odpowiednie warunki dla różnych towarów, lecz także umożliwiają ich łatwą obsługę logistyczną przy zachowaniu bezpieczeństwa pracujących w nich osób.

Izolacja termiczna komór chłodniczych

Jednymi z kluczowych warunków skutecznego utrzymywania w pomieszczeniu obniżonej temperatury jest zapewnienie dobrej izolacji termicznej wszystkich jego elementów oraz zapewnienie odpowiedniej szczelności.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem wykorzystywanym przy budowie chłodni jest używanie płyt warstwowych. Składają się one z arkuszy blachy trapezowej, które zabezpieczają przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem czynników zewnętrznych. Między nimi znajduje się warstwa izolacji termicznej o grubości dobranej do temperatury, jaka ma być utrzymywana. W przypadku mroźni, gdzie wymagane są temperatury poniżej 0°C, będzie ona grubsza – informuje pracownik firmy WestFrost, która zajmuje się projektowaniem, budową i wyposażaniem chłodni.

Płyty warstwowe są wykorzystywane do wykonania elementów ścian i sufitów, konieczna jest jednak również bardzo dobra izolacja posadzki. Musi ona z jednej strony utrzymywać temperaturę w pomieszczeniu chłodni, z drugiej gwarantować wytrzymałość na obciążenia związane z wykonywanymi procesami logistycznymi.

Ważną częścią chłodni są również drzwi, które muszą gwarantować dobrą szczelność oraz sprawne otwieranie i zamykanie, tak by ograniczyć napływ ogrzanego powietrza z zewnątrz. W zależności od wielkości i ruchu w pomieszczeniu mogą być stosowane zarówno rozwiązania pasywne w postaci kurtyn paskowych z tworzyw sztucznych, jak i nawiew w postaci kurtyn powietrznych.

Wyposażenie chłodni

Każda chłodnia musi być wyposażona w odpowiedni układ chłodniczy, który umożliwi efektywne i skuteczne utrzymanie temperatury na wybranym poziomie. Poza nim ważne są jednak również rozmaite elementy dodatkowe, bez których chłodnia nie mogłaby funkcjonować.

Jednym z takich elementów jest system służący wyrównywaniu ciśnienia w pomieszczeniu. Wraz z intensywnym schłodzeniem powietrza zmienia się jego objętość. Między komorą chłodniczą a powietrzem na zewnątrz może się zatem pojawić spora różnica ciśnień. W skrajnych przypadkach może ona być nawet zagrożeniem dla stabilności całego budynku, dlatego niezbędny jest stały monitoring i wyrównywanie wszelkich spadków i wzrostów ciśnienia.

Innym koniecznym wyposażeniem jest instalacja systemu ostrzegającego przed tym, że w pomieszczeniu znajduje się człowiek. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i ochrony przed wypadkami.