spolka akcyjna zakladanie wpis do krs Przedsiębiorca
14 września 2021

Zakładanie spółki kapitałowej krok po kroku

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej wiąże się też z koniecznością wyboru jej formy. Polskie prawo dopuszcza wiele możliwości, przy czym każda z nich niesie określone korzyści i ma konkretne ograniczenia. Dlatego przed przystąpieniem do rejestracji należy dokładnie rozważyć wszystkie opcje za i przeciw. Jedną z form działalności jest spółka kapitałowa. Czym się ona wyróżnia i jak ją zarejestrować?

Co to jest spółka kapitałowa?

Polskie prawo dopuszcza prowadzenie działalności gospodarczej na wiele różnych sposobów. Może to być działalność jednoosobowa, spółka cywilna lub prawa handlowego. W obrębie tej ostatniej wyróżnia się spółki osobowe jawne, komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz spółki kapitałowe. Te dzielą się na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne. Czym są te dwie ostatnie?

Definicja spółki kapitałowej mówi, że jest to forma działalności, w której najistotniejszą częścią jest majątek spółki. Jest to forma, która najlepiej sprawdza się w przypadku dużych firm lub grup kapitałowych. Spółkę kapitałową cechują:

 • posiadanie osobowości prawnej (rejestracja w KRS)
 • zmienny kapitał,
 • zmienny skład osobowy,
 • odrębność majątku spółki od majątku akcjonariuszy lub wspólników,
 • odpowiedzialność za zobowiązania finansowe przeniesiona na spółkę,
 • prowadzenie spółki przez wspólników,
 • konstytucja spółki (zróżnicowanie praw i obowiązków wspólników).

Jak założyć spółkę kapitałową?

Zakładanie spółki kapitałowej odbywa się w kilku etapach. Obejmują one kolejno:

 • zapoznanie się z przepisami dotyczącymi spółki kapitałowej w tym z kodeksem spółek handlowych,
 • wybór wspólnika,
 • wybór trybu założenia spółki – ekspresowego lub standardowego,
 • określenie wysokości kapitału zakładowego (min 5 000 zł w przypadku spółki z o.o. i minimum 100 000 zł w przypadku spółki akcyjnej),
 • sporządzenie umowy spółki z pomocą LCO Kancelarii Radców Prawnych lub innej,
 • złożenie dokumentów w KRS.

Ostatnim krokiem jest dopełnienie formalności związanych z nadaniem numeru NIP, VAT-R, zgłoszenie zatrudnionych pracowników w ZUS. Wszystkie te czynności wynikają z obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych, jakie ciążą na przedsiębiorcach bez względu na rodzaj prowadzenia działalności.

Zakładanie spółki kapitałowej niesie też za sobą konkretne koszty. Poza obowiązkowym kapitałem trzeba się też liczyć z opłatą za wpis do KRS i za ogłoszenie w MSiG oraz uwzględnić koszty notarialne.