Założenia tarczy antykryzysowej – pomoc dla przedsiębiorców Przedsiębiorca
11 lipca 2020

Założenia tarczy antykryzysowej. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy dotknięci koronawirusem?

Koronawirus szczególnie dotknął przedsiębiorców, którzy nierzadko odnotowali spadek obrotów gospodarczych. Głównym założeniem tarczy antykryzysowej jest więc możliwość dofinansowania, głównie w celu utrzymania płynności finansowej oraz pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników. Przedsiębiorcy mogą się również starać o zwolnienie z opłacania składek lub rozłożenie płatności na raty. Na jaką pomoc jeszcze mogą liczyć?

Sytuacja wywołana światową pandemią COVID-19 nie ominęła również Polski. Aby zapobiec negatywnym skutkom spowolnienia gospodarki rząd zaproponował pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. Obecna Tarcza 4.0 jest póki co ostatnią, a 30 czerwca 2020 upłynął termin składania wniosku o zwolnienie ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj oraz możliwość skorzystania z mikropożyczki na finansowanie bieżącej działalności. Z jakich form pomocy można jeszcze skorzystać?

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być składane w terminie nie później niż trzy miesiące od miesiąca, w którym zostanie ogłoszone zniesienie stanu epidemii. Jeżeli rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło przed 1 kwietnia 2020, a w wyniku epidemii nastąpił przestój w działalności gospodarczej, a tym samym przychód zmniejszył się o co najmniej 15% – można starać się o świadczenie w wysokości 80% najniższego wynagrodzenia w 2020 – mówi specjalista z biura rachunkowego Financial Service Support z Warszawy – Przychód musi być mniejszy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku od miesiąca jeszcze wcześniejszego – czyli jeśli składamy wniosek w lipcu, w czerwcu przychód powinien być mniejszy o przynajmniej 15% niż w maju. Wysokość świadczenia to 2080 zł i nie podlega ono oskładkowaniu oraz opodatkowaniu. Można się starać o nie więcej niż raz – maksymalnie jednak można złożyć wniosek trzy razy. Kolejna wypłata nastąpi jednak nie wcześniej niż w kolejnym miesiącu po miesiącu, w którym zostało wypłacone pierwsze świadczenie. Jeśli dostaniemy postojowe w lipcu kolejne będziemy mogli otrzymać najwcześniej w sierpniu. Oczywiście należy wskazać we wniosku, że sytuacja nie uległa poprawie – dodaje specjalista.

Warto pamiętać, że w przypadku przedsiębiorców, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej oraz korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT postojowe wynosi 50% najniższego wynagrodzenia, czyli 1300 zł. Ma to związek z brakiem możliwości weryfikacji osiąganego przychodu.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Przedsiębiorcy dotknięci koronawirusem, którzy odnotowali spadek obrotów mogą również starać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia dla pracowników oraz związanych z tym składek na ubezpieczenia społeczne. O dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników można starać się w przypadku przestoju, a także w sytuacji obniżenia czasu pracy. Oczywiście podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego należy wskazać, że obroty spadły przynajmniej o 15%. Nie mogą również zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości, a przedsiębiorca nie może posiadać zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek ZUS i innych świadczeń.

Wysokość dofinansowania to 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku przestoju ekonomicznego. Pracodawca może wówczas obniżyć wynagrodzenie o nie więcej niż 50%, a jednocześnie nie niżej niż minimalne wynagrodzenie, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na obniżenie wymiaru czasu pracy może obniżyć go o 20%, nie mniej jednak niż do 0,5 etatu. Wynagrodzenie nie może być jednocześnie niższe niż najniższe wynagrodzenie. Wówczas możliwe jest skorzystanie z dofinansowania w wysokości do 50% wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% miesięcznego średniego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (według danych GUS). Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku posiadali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Świadczenie to może być wypłacane przez 3 miesiące.

Odroczenie terminów płatności lub rozłożenie zaległości na raty

Inną formą pomocy w ramach tarczy antykryzysowej jest możliwość odroczenia terminów płatności, na przykład należności ZUS lub podatków. Aby nie stracić płynności finansowej możliwe jest również rozłożenie zaległości na raty, a także wnioskowanie o umorzenie zaległości podatkowej. ZUS oferuje również umorzenie odsetek za składki za ubezpieczenia społeczne opłacone z opóźnieniem. Wnioski można składać do Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie obowiązywania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także 30 dni po ich odwołaniu. W tych przypadkach nie obowiązują szczegółowe wymagania – to, czy taka forma pomocy zostanie przyznana zależy od decyzji danej instytucji.