Zapylenie w zakładzie przemysłowym Przedsiębiorca
19 maja 2022

Zapylenie jako częsty problem zakładów przemysłowych

Czym jest zapylenie i jakie niesie ze sobą konsekwencje?

Pył to rozproszone w powietrzu substancje stałe. Najczęstszą przyczyną jego powstawania są procesy chemiczne, zachodzące na przykład podczas zadymienia lub mechaniczne. Większe cząsteczki kurzu można dostrzec w powietrzu gołym okiem. Drobny pył jest niewidoczny, ale o wiele bardziej niebezpieczny. Pył zawieszony to małe cząsteczki, które nie opadają od razu na ziemię, ale pozostają w atmosferze. Zwykle nie można ich dostrzec gołym okiem, ale w pewnych warunkach pogodowych są postrzegane jako mgła.

Cząstki wielkości PM10 mogą poprzez jamę nosową dostać się aż do oskrzeli. Mniejsze, o PM2,5 wnikają do oskrzelików i pęcherzyków płucnych, a najdrobniejsze nawet do tkanki płucnej i stamtąd do krwiobiegu. W zależności od wielkości i głębokości wnikania cząstek, skutki zdrowotne zapylenia są różne, począwszy od podrażnienia błon śluzowych, przez zapalenie gardła, tchawicy i oskrzeli aż do uszkodzenia płuc. Te groźne konsekwencje powodują, że instalacje odpylania powinny być montowane w każdym zakładzie przemysłowym zagrożonym nadmiernym zapyleniem. Warto również pamiętać o obowiązujących normach i przepisach BHP.

Co powoduje pylenie w przemyśle?

Pył występuje w nadmiernej ilości w budynkach przemysłowych z wielu powodów. Tam, gdzie odbywa się wzmożony ruch ciężkich maszyn oraz pieszych problemem jest kurz betonowy. Uwalnia się z nawierzchni dróg wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych. Podobne jest zagrożenie związane z załadunkiem i rozładunkiem towarów. Podczas tych czynności, jak również podczas przygotowania towarów do transportu cząsteczki pyłu kierowane są do wewnątrz zakładu przez pojazdy. 

Ponadto działalność przemysłowa polegająca na procesach ściernych, takich jak dłutowanie, piłowanie, wiercenie i szlifowanie materiałów przyczynia się do powstawania szkodliwego pyłu w środowisku przemysłowym. Dla innych dziedzin zajmująca się wentylacją przemysłową firma PSG Systems tworzy specjalnie dedykowane systemy odpylania. Dodatkowo brak gruntownego czyszczenia budynków przemysłowych znacznie zwiększa ilości pyłu generowanego przez powyższe czynności, ponieważ nie eliminuje się nagromadzenia szkodliwych cząstek.