Produkcja oleju spożywczego Przedsiębiorca
9 września 2021

Zasady bezpieczeństwa przy produkcji oleju spożywczego

Produkcja oleju spożywczego, podobnie jak wytwarzanie innych tego typu produktów, należy do dość niebezpiecznych procesów. Dochodzi wówczas do generowania wysokich temperatur i kontaktu pracowników z rozgrzaną cieczą. Dlatego szczególnie ważne w takich przypadkach są zasady bezpieczeństwa. Opracowano w tym celu specjalny kodeks BHP. Jakie są jego najważniejsze zapisy? O czym warto wiedzieć?

Podstawa prawna – bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji olejów

Zasady odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkowaniu olejów spożywczych określają przepisy. Chodzi o Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 24 lutego 1966 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu olejarskiego.

Jak widać, od kilkudziesięciu lat zasady dotyczące bezpieczeństwa produkcyjnego olejów spożywczych są niezmienne. Pokazuje to, że nawet mimo zmieniających się technologii, podstawowe reguły postępowania bazują na stałych wzorcach.

Wspomniane rozporządzenie liczy sobie 112 paragrafów.

Wymagania odnośnie do pomieszczeń produkcyjnych

Powyższe przepisy stanowią, że w rozlewniach oleju ściany do wysokości 2 m ponad podłogę powinny być pokryte materiałami nienasiąkliwymi. Muszą być one zatem odporne na działanie wilgoci i ciepła. Najlepiej sprawdzają się w tym zakresie płytki ceramiczne – są one wytrzymałe i zapewniają odpowiedni standard higieniczny.

Ponadto pomieszczenia, w których wytwarza się olej spożywczy, nie powinny znajdować się w budynkach podpiwniczonych. Nie zaleca się też, by były one ulokowane w pomieszczeniach z podłogą poniżej poziomu przyległego terenu.

Wymagania odnośnie do maszyn

Transport butelek próżnych i butelek z olejem musi być zmechanizowany. Prasy ślimakowe zaopatrza się w specjalne osłony. Mają one zapobiegać wytryskowi gorącego oleju na zewnątrz. Również proces odkwaszania substancji powinien być przeprowadzany w taki sposób, by na zewnątrz aparatu nie dochodziło do rozprysków.

Sprawdzony dostawca oleju – gwarant bezpieczeństwa produkcyjnego

Chcesz mieć pewność, że w danym zakładzie przetwórstwa olejowego wszystko przebiega zgodnie z zasadami BHP? Wybieraj produkty od uznanych na rynku firm. Tak jest na przykład w przypadku ERJOX. To rodzinne przedsiębiorstwo, które od 1996 zajmuje się sprzedażą, konfekcjonowaniem oraz rozlewaniem oleju spożywczego.

Marka wyróżnia się długą tradycją, najwyższymi standardami i ciągłym dążeniem do doskonałości.