Prowadzenie ksiąg rachunkowych Przedsiębiorca
27 sierpnia 2019

Zasady poprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych reguluje Ustawa o rachunkowości, która określa cechy, jakimi muszą odznaczać się poprawnie prowadzone księgi rachunkowe. Łamanie obowiązujących przepisów i postępowanie niezgodnie z zasadami określonymi w ustawie jest niezgodne z prawem i podlega odpowiedzialności cywilnej, podatkowej oraz karnoskarbowej. Jakie są najważniejsze zasady poprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Rachunkowość dla początkujących

Księgi rachunkowe to informacje na temat procesów gospodarczych i zasobów majątkowych każdego przedsiębiorstwa. Powinny być one we właściwy sposób prowadzone oraz utrwalane. Obecnie powszechnie wykorzystuje się w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych programy komputerowe, jednak nie tak dawno temu prowadziło się przede wszystkim ręczną ewidencję zasobów majątkowych oraz procesów gospodarczych.

Zgodnie z ustawą językiem, w którym prowadzone są księgi rachunkowe, jest język polski, a wszystkie dane powinny być wyrażane w złotówkach.

Samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych jest dużym problemem dla każdego przedsiębiorcy, dlatego większość dużych i małych firm korzysta z usług profesjonalnych biur rachunkowych, które zapewniają pełną obsługę księgową, kadrową oraz podatkową, zdejmując z barków przedsiębiorcy wiele obciążających go obowiązków – wyjaśnia ekspert Biura Rachunkowego Atoran z Poznania.

Na czym polega poprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi rachunkowe powinny być prowadzone:

  • na bieżąco,
  • w sposób bezbłędny,
  • w sposób rzetelny,
  • w sposób sprawdzalny.

Co to oznacza? Nic innego, jak to, że wszystkie operacje powinny być na bieżąco księgowane i nie można dopuszczać do powstawania żadnych zaległości, które mogłyby utrudniać sporządzanie sprawozdań finansowych w przewidzianych prawem terminach. Bezbłędne prowadzenie ksiąg rachunkowych ma miejsce wówczas, gdy dane wprowadzane są poprawnie i zgodnie ze stanem faktycznym oraz zostają prawidłowo dopasowane do danego okresu. Rzetelność w ujęciu prowadzenia ksiąg rachunkowych odwołuje się do wymaganego prawem zapisywania prawdziwych informacji o prowadzonych operacjach gospodarczych oraz na temat stanu zasobów majątkowych przedsiębiorstwa. Ze sprawdzalnością ksiąg rachunkowych mamy do czynienia wówczas, gdy możliwe jest zweryfikowanie ich poprawności na każdym etapie wprowadzania i przetwarzania danych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych nie jest łatwym zadaniem, dlatego warto powierzyć je profesjonaliście. Taka decyzja nie tylko znacząco ułatwi prowadzenie firmy, ale także pozwoli uniknąć konieczności ciągłego doszkalania się oraz poświęcania wolnego czasu na dokonywanie stosownych zapisów.