Lodówki w sklepie Przedsiębiorca
26 sierpnia 2021

Zasady serwisowania agregatów chłodniczych

Regularna kontrola i konserwacja urządzeń pozwalają przedłużyć ich żywotność oraz zapewniają bezpieczeństwo eksploatacji. Systematyczny serwis oraz właściwy monitoring narzucane są również przez odpowiednie regulacje prawne, ze względu na obecność fluorowanych gazów cieplarnianych w instalacjach chłodniczych. Należą do nich także dedykowane agregaty, używane w różnorodnych zakładach pracy.

Tak zwane „f-gazy” wpływają na postępującą zmianę klimatu. Zarówno lokalne, jak i globalne obostrzenia dotyczące ich stosowania oraz metod obchodzenia się ze sprzętem, który je wykorzystuje, wskazują na konieczność przeprowadzania okresowych kontroli. Podczas serwisu należy zwrócić uwagę na określone parametry techniczne, aby w porę dostrzec ewentualne nieprawidłowości i poddać je natychmiastowej korekcji. Dokonana w ten sposób konserwacja umożliwia długotrwałe użytkowanie agregatów chłodniczych na tym samym poziomie wydajności. Zapewnia również bezpieczeństwo osobie korzystającej z urządzenia oraz ogranicza możliwość wystąpienia negatywnego działania na środowisko.

Jak serwisować agregaty chłodnicze? 

Niewielkie zaburzenia w pracy danej maszyny można łatwo wykryć i rozwikłać przy rutynowej kontroli. Z kolei ich zaniedbanie może doprowadzić do większej awarii, której konsekwencję często stanowi likwidacja całej instalacji lub droga, skomplikowana naprawa. Jeżeli chodzi o agregaty chłodnicze Konvekta, przy serwisie należy skupić się na sprawdzeniu kilku elementów konstrukcyjnych. Jednym z nich jest skraplacz. W przypadku niekorzystnych zmian w jego działaniu, trzeba dokładnie oczyścić sprzęt, a także zwrócić uwagę na system wentylacji oraz pompy. Innym komponentem będzie parownik – powinno się monitorować jego oszronienie. Warto również przyjrzeć się sprężarce i silnikowi oraz poszczególnym parametrom ich pracy. Należy upewnić się, czy zastosowany olej reprezentuje właściwą jakość.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z fluorowanymi gazami cieplarnianymi, prawo narzuca konieczność okresowej kontroli szczelności urządzeń. W swojej klasyfikacji rozróżnia sprzęt wyposażony i pozbawiony systemu wykrywania ścieków. Najdłuższy odstęp dozwolony przez odpowiednie regulacje prawne obejmuje 24 miesiące, najkrótszy – 3. Wszystko zależy również od ekwiwalentu dwutlenku węgla i rodzaju sprzętu chłodniczego. Są to dane, które trudno zapamiętać przeciętnemu przedsiębiorcy, dlatego warto zaufać doświadczonemu serwisowi, przypominającemu o przeprowadzeniu właściwych czynności – twierdzi pracownik firmy Frigo Serwis. Takie rozwiązanie umożliwi spełnienie narzuconych wymogów oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla środowiska.

Regularny serwis urządzeń – źródło oszczędności 

Monitoring parametrów technicznych działania agregatów chłodniczych pozwala na znaczne zaoszczędzenie kosztów, które mogłyby być wymagane na ich naprawę. Optymalizacja pracy urządzenia może także wpływać na zmniejszenie nakładów energii. Nawiązanie współpracy z jedną firmą serwisującą to pewność, iż budżet przeznaczony na kwestie związaną z eksploatacją sprzętu będzie spożytkowany we właściwy sposób. Długa żywotność instalacji sprawi, iż w pełni wykorzysta się oferowaną przez nią wydajność, a naprawa drobnych usterek ograniczy ryzyko wystąpienia poważniejszych awarii, wymagających większego nakładu finansowego – w celu ich usunięcia lub zakupu nowych maszyn.