Przedsiębiorca
2 lipca 2020

Zasady ubezpieczania upraw rolnych

Wystarczy moment, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce ciężkiej pracy wielu rolników. Dlatego dobrze jest przygotować się na taką ewentualność i dokonać ubezpieczenia swoich upraw rolnych. Każdy majątek warto chronić poprzez wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia. W przypadku gospodarstw rolnych, stanowiących wartość nie tylko, jako nieruchomość, ale również jako przynoszące dochody przedsiębiorstwo, taka ochrona jest bardzo istotna.

Obowiązek ubezpieczenia upraw rolnych – zasady

Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65 procent składki za polisę, jest dotowane z budżetu państwa. Każdy rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, czyli tak zwane dopłaty, zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia przynajmniej 50 procent powierzchni swoich upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych, np. przez powódź, suszę, grad, deszcz nawalny i huragan, ujemne skutki przezimowania czy przymrozki wiosenne. W ramach polisy rolnik może ubezpieczyć, m.in. zboża, kukurydzę, rzepak, ziemniaki, chmiel, buraki cukrowe, tytoń, warzywa gruntowe, rośliny strączkowe, drzewa i krzewy owocowe czy truskawki.

Ubezpieczenie upraw rolnych obejmuje szkody powstałe bezpośrednio w następstwie zdarzeń wchodzących w zakres ochrony ubezpieczeniowej, zaistniałe w gospodarstwach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w miejscu wskazanym w umowie. Składka ubezpieczeniowa może być płatna jednorazowo lub w ratach i zostać opłacona przelewem na rachunek Ubezpieczyciela. Sposób oraz terminy płatności składki wskazywane są w dokumencie ubezpieczenia.

Jakie są zalety ubezpieczania upraw rolnych?

Istnieje wiele zalet ubezpieczenia upraw rolnych. Po pierwsze, płacimy tylko część składki ubezpieczeniowej, a resztę – nawet do 65 procent, dotuje budżet państwa. Po drugie, schemat płatności rat jest elastyczny – bez zwyżki składki. Co więcej, spełniamy nasz obowiązek ustawowy w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych i pomagamy zachować płynność finansową naszego gospodarstwa, nawet w przypadku zniszczenia całej produkcji roślinnej. Suma ubezpieczenia jest stała, a system wypłaty odszkodowania przejrzysty. W przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi następuje dwuetapowa likwidacja szkód. Dużym plusem jest także możliwość ubezpieczenia od ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody. Odpowiedzialność za szkody następuje już od 8 procent ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach, a maksymalna wypłata odszkodowania to 100 procent sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach.

Pomagamy ubezpieczyć nie tylko uprawy rolne, które są jednocześnie źródłem zarobku, ale również siebie oraz członków rodziny czy pojazdy. Oferujemy profesjonalne doradztwo i atrakcyjne pakiety ubezpieczeń od renomowanych towarzystw – dowiadujemy się w rozmowie z ekspertem z firmy Agromarket Wiewiecko, która oferuje kompleksową obsługę gospodarstw indywidualnych, jak i przedsiębiorstw rolnych.

Warto zapamiętać także, że ubezpieczyciel może odmówić świadczenia w przypadku naszych zaniedbań w prowadzeniu uprawy, położenia gruntów w miejscu zalewowym, czy innych powodów – dlatego bardzo ważne jest dokładne czytanie umowy ubezpieczeniowej.