znaki-ewakuacyjne Przedsiębiorca
3 sierpnia 2018

Zasady umieszczania znaków ewakuacyjnych

Znaki ewakuacyjne to obowiązkowy element, który każdy właściciel budynku, obiektu budowlanego bądź terenu musi umieścić zgodnie z przepisami. Dlatego, aby odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo, należy poznać obowiązujące normy oraz zasady umieszczania tego typu znaków. Gdzie konkretnie umieścić znaki ewakuacyjne? Dowiedz się, jak powinna być prawidłowo oznakowana droga ewakuacyjna.

Znaki ewakuacyjne – regulacje i przepisy prawne

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w szczególności z art. 4. ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz § 4 ust 2 pkt 4) lit a) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów drogi ewakuacyjne muszą być oznakowane. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach budynków, obiektów budowlanych lub terenów.  Umieszczane znaki ewakuacyjne muszą być zgodne z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa drogi ewakuacyjnej. Dlatego, aby mogły zostać dopuszczone do stosowania, muszą posiadać aktualne świadectwo.

Zasady umieszczania znaków ewakuacyjnych

Oprócz stosowania konkretnych rodzajów znaków ewakuacyjnych, przepisy określają również ich właściwe rozmieszczenie. Najważniejszą zasadą jest umieszczenie znaków w miejscach, w których może pojawić się wątpliwość, co do kierunku drogi ewakuacyjnej. Ich wielkość powinna być dopasowana do odległości, z jakiej znak powinien być widoczny. Ponadto, każdy znak powinien być umieszczony w widocznym miejscu, dopasowany pod względem źródeł światła.

Znaki ewakuacyjne powinny być umieszczone jak blisko nich, tak by były dostrzeżone przez uczestników ewakuacji niezależnie od np. pory dnia. Dodatkowo, w takich miejscach umieszcza się znaki fotoluminescencyjne (gdy droga jest oświetlona światłem dziennym i/lub elektrycznym) i podświetlane (gdy droga nie jest oświetlona światłem dziennym lub sztucznym przez dłuższy czas). Dlatego jeśli prowadzisz firmę, a nie wiesz, jakie znaki ewakuacyjne i gdzie powinny się znaleźć, warto zlecić to profesjonalnej firmie np. Pirotoks z Katowic. Ponadto, warto wiedzieć, że znaki powinny być zamontowane na wysokości ok. 150-160 cm lub co najmniej 200 cm od podłoża nad drogą ewakuacyjną tak, by były w standardowym polu widzenia. Warto pamiętać, by w miarę możliwości były umieszczone prostopadle do kierunku ruchu osób ewakuowanych.