wymiana-walut Przedsiębiorca
7 sierpnia 2018

Zasady ustalania kursów wymiany walut

Zasady ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych ustala Rada Ministrów w porozumieniu z Radą Polityki Pieniężnej, a bieżące kursy walut obcych ogłasza Narodowy Bank Polski. Wpływ na kursy walut ma nie tylko podaż i popyt walut na rynkach, ale również inflacja, stan gospodarki czy stopy procentowe, których znaczenie przybliżamy w naszym artykule.

Podaż i popyt waluty na rynkach

Są pewne rzeczy, których przewidzieć się nie da. Jedną z nich jest kurs wymiany walut. Istnieją jednak trendy powodujące zmiany kursów. Przede wszystkim jest to podaż i popyt walut na rynkach. Otóż waluta podlega na rynku wymianie oraz wycenie w postaci kursu, po jakim wymieniono ją na inną. Polacy, którzy eksportują i importują towary, wymieniają zarobione pieniądze na złotówki, np. na wynagrodzenia dla pracowników. Zagraniczne banki również kupują polską walutę, aby zakupić polskie obligacje. Są to przykłady transakcji, które kształtują popyt oraz podaż i w dalszej kolejności cenę waluty.

Wskaźniki makroekonomiczne

Cena waluty jest uzależniona także od wskaźników makroekonomicznych: inflacji, ogólnego stanu gospodarki i różnic w wysokości stóp procentowych między naszym krajem a innymi krajami – zaznacza właściciel kantoru wymiany walut Alex, który funkcjonuje na rynku już kilkanaście lat.

W przypadku stóp procentowych – jeżeli wzrosną one w Polsce, kurs złotówki spada, a np. euro staje się tańsze. W odwrotnej sytuacji – gdy stopy są obniżane, euro staje się w Polsce droższe. Jest to spowodowane korelacją – im wyższe stopy procentowe, tym waluta jest bardziej atrakcyjna, ponieważ opłaca się w nią inwestować.

Polityka kursu walutowego

W tym miejscu należy także wspomnieć o wpływie państwa na kursy walut. Polityka pieniężna kraju jest ustalana przez bank centralny – w przypadku Polski – Narodowy Bank Polski, który poprzez stabilizację cen i kontrolę tempa inflacji oraz ilości pieniędzy w gospodarce wpływa na cenę złotówki. Do jego celów należy m.in. regulacja popytu i podaży pieniądza, a jednym z narzędzi, które temu służy, jest polityka kursu walutowego, wpływająca na całą gospodarkę państwa. Prowadząc ją, bank ma do wyboru dwie strategie.

Stosując strategię sztywnego kursu wymiany, utrzymuje kurs na stałym poziomie i manewruje rezerwami walutowymi, aby zapewnić równowagę popytu i podaży. W przypadku strategii kursu płynnego kurs waluty waha się pod wpływem zmian zarówno w popycie na daną walutę, jak również jej podaży. Bank nie określa przy tym żadnych pożądanych wartości – kurs walutowy kształtuje rynek.