Pracownicy na budowie Przedsiębiorca
21 sierpnia 2021

Zastosowanie hydrofobizatorów strukturalnych

Kontakt z wodą może prowadzić do zniszczenia materiału budowlanego, pogorszenia jego właściwości użytkowych, osłabienia wytrzymałości, a także zmiany walorów estetycznych. Większość struktur wewnętrznych substancji używanych w budownictwie cechuje się większą lub mniejszą porowatością, która sprzyja przedostawaniu się wody do ich wnętrza. Sposobem na radzenie sobie z zagrożeniami tego typu jest stosowania hydrofobizatorów.

Czym są hydrofobizatory strukturalne i jak działają?

Woda dostająca się do wnętrza materiału budowlanego może powodować szereg procesów skutkujących jego uszkodzeniem lub utratą pożądanych parametrów wytrzymałościowych. Mechanizm ten wiąże się m.in. z podciąganiem kapilarnym, ułatwiającym transport wody w porowatej strukturze. Obecność wody oznacza ryzyko pojawienia się korozji chemicznej polegającej na zachodzeniu reakcji zmieniających skład poszczególnych substancji. Problemem jest powstawanie wykwitów pojawiających się w wyniku działania chlorków, związków siarki i azotu. Kłopotów może przysporzyć kruszenie się materiału w efekcie powtarzających się cykli zamarzania i odmarzania wody znajdującej się w jego strukturze. Niebezpieczeństwa tego rodzaju dotyczą przede wszystkim betonów, ale także ceramiki budowlanej i kamienia.

Preparaty służące do zmniejszania podatności materiałów budowlanych na wpływ wody mają działanie hydrofobizujące, zmniejszając zwilżalność powierzchni, a także powodując zablokowanie części porów, co ogranicza możliwości przedostawania się cieczy do ich wnętrza. Skutkiem działania hydrofobizatorów strukturalnych jest więc redukcja nasiąkliwości, która w zależności od typu użytego preparatu może sięgać nawet 85%. Użycie hydrofobizatora wiąże się też ze wzrostem mrozoodporności. Co ważne, ze względu na różnice w wielkości kropli wody i cząsteczek pary zastosowanie preparatów tego typu nie wpływa na paroprzepuszczalność betonu.

Gdzie i jak można stosować hydrofobizatory strukturalne?

Hydrofobizatory strukturalne można stosować na beton, żelbeton, a także beton sprężony zarówno przy wznoszeniu nowych obiektów, jak i remontach lub modernizacjach. Na beton powinny być aplikowane po tym, jak osiągnie on pełną wytrzymałość. Ich działanie wiąże się z wnikaniem w powierzchnię materiału na głębokość od 1 do 7 mm. Mogą być nanoszone ręcznie albo natryskiwane mechanicznie. Dobrym przykładem preparatów do strukturalnej hydrofobizacji betonu są wyroby dostarczane przez producenta zapraw do betonu Immerbau. W ofercie dostępne są preparaty Immerfob 7 oraz Immerfob 9 o działaniu strukturalnym, a także Immerfob 4, który łączy efekt strukturalny z zabezpieczeniem powierzchniowym. Immerfob 7 i 9 wymagają podłoża o pH mniejszym lub równym 10, a Immerfob 4 może być stosowany bez ograniczeń alkaliczności.