Dezynfekcja pomieszczeń gastronomicznych Przedsiębiorca
10 lipca 2020

Zastosowanie ozonu w dezynfekcji

O ozonie słyszał praktycznie każdy. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem przez lata głośno mówiło się o problemie dziury ozonowej, czyli zanikania warstwy ozonu, która tworzy wokół Ziemi tarczę przeciw nadmiernemu promieniowaniu ultrafioletowemu. Ozon jednak nie tylko chroni nas przed zgubnym wpływem Słońca – może zostać również z powodzeniem wykorzystany w dezynfekcji.

Czym jest ozon, jak powstaje?

Terminem „ozon” nazywamy trójatomową cząsteczkę tlenu. Jak wiemy z lekcji chemii, tlen występuje naturalnie w cząsteczkach dwuatomowych, skąd możemy wysnuć wniosek, że ozon jest cząsteczką niestabilną. I tak faktycznie jest – wiązania w cząsteczkach ozonu rozpadają się po około pół godziny od ich powstania. W warunkach naturalnych ozon powstaje w dwóch sytuacjach:

  • pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, które doprowadzana do rozpadu niektórych cząsteczek dwuatomowych tlenu i wiązania się pojedynczych atomów z pozostałymi cząsteczkami. Dochodzi do tego w wysokim partiach atmosfery, tak zwanej ozonosferze.
  • W wyniku wyładowań atmosferycznych

Możliwe jest również wytwarzanie go sztucznie przy pomocy urządzeń nazywanych generatorami ozonu lub ozonatorami. Zasada działania ozonatorów oparta jest o wykorzystanie wyładowań koronowych, które powstają w wyniku jonizacji cieczy lub gazu otaczających przewodnik. To właśnie ozon uzyskiwany sztucznie stosowany jest w dezynfekcji.

Właściwości ozonu

Ozon jest w stanie przeniknąć w głąb struktury komórkowej bakterii, grzybów i innych drobnoustrojów, by następnie zniszczyć je od środka. Jego właściwości dezynfekujące są, zgodnie z różnymi szacunkami, około 50-krotnie większe od właściwości dezynfekujących chloru. Ma on również wiele innych zalet.

– Dzięki lotnej formie jest on w stanie skutecznie dotrzeć do nawet niewielkich zakamarków, w których mogą się gromadzić drobnoustroje – mówi przedstawiciel firmy BitomPonadto jego niestabilność sprawia, że po zastosowaniu znika on bez żadnego śladu – nie pozostawia żadnego zapachu, ani zanieczyszczeń. Należy jedynie pamiętać, że czysty ozon może powodować podrażnienia błon śluzowych, dlatego nie powinno się go wdychać.

Zastosowanie ozonu w dezynfekcji

Silne właściwości bakterio- i grzybobójcze oraz nietoksyczność ozonu powoduje, że coraz częściej znajduje on zastosowanie w dezynfekcji różnego rodzaju cieczy oraz urządzeń. Stopniowo wypiera on chlor, który przez lat używany był do oczyszczania wody w basenach, a także środki chemiczne stosowane w dezynfekcji układów klimatyzacyjnych w samochodach. Oczywiście może być stosowany również w wielu innych sytuacjach, np. w dezynfekcji instalacji przemysłowych, między innymi tych używanych w produkcji artykułów spożywczych.