Przedsiębiorca
7 maja 2021

Zastosowanie wag samochodowych

Najczęstszym sposobem wykorzystania wag samochodowych jest pomiar masy ładunków drobnicowych na naczepach w punktach zbytu. Duże gospodarstwa rolne, zakłady wydobywcze, składy opału i materiałów budowlanych – to tylko niektóre z miejsc, w których korzystanie z wag samochodowych jest niezbędne do kontroli przepływu towarów. Nowoczesne systemy wagowe gwarantują wysoką precyzję pomiarów, jednak na tym nie kończy się ich funkcjonalność.

Wagi samochodowe jako narzędzie w obrocie handlowym

Wykorzystanie wag samochodowych do kontroli przepływu towarów drobnicowych w handlu nie jest niczym nowym. Olbrzymie mechaniczne wagi można było spotkać już w PGR-ach, chociaż ich dokładność pozostawiała sporo do życzenia. Nowoczesne wagi samochodowe umożliwiają bardzo dokładne pomiary masy naczep samochodowych przed i po załadunku, dzięki temu dają obu stronom pewność co do uczciwości transakcji.

Określenie masy towaru drobnicowego jest podstawą rozliczenia między sprzedawcą a kupującym w najrozmaitszych przedsiębiorstwach. Waży się owoce na skupach i w przetwórniach, waży się zboża dostarczane do browarów, węgiel wywożony z kopalni i odpady w przedsiębiorstwach recyklingu. Pomiary muszą być dokładne i wykonywane szybko. Uzyskanie bezbłędnego wyniku w ciągu kilku sekund jest możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnych, elektronicznych systemów wagowych. Ich obsługa jest łatwa dzięki wspierającym je programom komputerowym. Te z kolei umożliwiają dalszą rozbudowę funkcjonalności systemów pomiarowych – opowiada ekspert z firmy Sensotech.

Waga samochodowa jako wsparcie zarządzania przedsiębiorstwem

W jaki sposób waga samochodowa może ułatwić zarządzanie firmą? Jak wspomniał nasz rozmówca, do obsługi elektronicznych wag samochodowych wykorzystuje się specjalne programy komputerowe. Ich rola nie ogranicza się do przetwarzania sygnałów z mierników na wynik w tonach; umożliwiają gromadzenie danych i tworzenie analiz przydatnych dla różnych działów przedsiębiorstwa. Przykład? Bieżąca informacja o zbyciu surowca pozwala planować tempo wydobycia w kopalni, kontrola ilości przyjętych do przetwórni płodów rolnych umożliwia racjonalne planowanie przerobu i dalszych zakupów.

Punkty hurtowej sprzedaży materiałów sypkich i drobnicowych oraz zakłady przetwórcze to nie jedyne miejsca, w których przydają się wagi samochodowe. Kontrola masy ładunków jest niezbędna również w centrach logistycznych i przeładunkowych, w portach towarowych, na dworcach – wszędzie tam, gdzie liczy się czas i precyzja w odmierzaniu założonej ilości towarów.