Księgowość w firmie Przedsiębiorca
9 września 2021

Znaczenie księgowości w prowadzeniu firmy

Każda firma ma obowiązek prowadzenia księgowości. W przypadku przedsiębiorstw mających obroty na poziomie przekraczającym równowartość 2 mln euro oraz niektórych spółek wymagana jest tzw. pełna księgowość. W innych przypadkach wystarczy księgowość uproszczona. Prawda jest jednak taka, że prowadzenie księgowości daje firmie znacznie więcej, niż tylko to, że wywiąże się z obowiązku nałożonego przez prawo. Jakie to korzyści?

Co obejmuje księgowość dla firm?

Księgowość dla małych firm obejmuje przede wszystkim:

  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
  • ewidencję przychodów,
  • w przypadku niektórych firm prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia czy przebiegu pojazdu,
  • rejestr zakupu i sprzedaży VAT – dla przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT,
  • składki ZUS.

W przypadku pełnej księgowości ta lista jest znacznie dłuższa. Wróćmy jednak do pytania: jakie znaczenie ma księgowość w prowadzeniu firmy? Inaczej mówiąc, jakie korzyści przynosi przedsiębiorcy?

Znaczenie księgowości dla firm

Księgowość w prowadzeniu firmy oznacza dla przedsiębiorcy:

  • właściwe naliczanie podatków i rozliczenia z fiskusem – dzięki temu unika się wysokich kar nakładanych za błędnie naliczoną wysokość podatków,
  • dokumentacja księgowa jest źródłem informacji o kondycji finansowej firmy – bilans zysków i strat, wyznaczanie strategii finansowej, prowadzenie analizy wskaźnikowej, podejmowanie decyzji w sprawach inwestycji – wszystko to jest możliwe dzięki księgowości. To informacje ważne nie tylko dla właścicieli firm, ale też dla udziałowców. Bez rzetelnej wiedzy na temat finansów przedsiębiorstwa, planowanie odbywałoby się na zasadzie zgadywania oraz prób i błędów, co z pewnością przynosiłoby ogromne straty. Dzięki księgowości jego podstawą są miarodajne informacje,
  • księgowość to podstawa ubiegania się o dofinansowania z zewnątrz. To na jej podstawie tworzy się wnioski kredytowe oraz sporządza informacje dla potencjalnych inwestorów.

Co ważne, profesjonalne biura rachunkowe – jak chociażby Lidmar w Legionowie – oferują też prowadzenie wygodnej księgowości w chmurze. Ponadto, oprócz działań typowo księgowych świadczą usługi z zakresu doradztwa podatkowego, prowadzenia audytów kadrowych czy też badania sprawozdań finansowych.

Podsumowując więc, prowadzenie księgowości oznacza dla firmy coś więcej niż tylko prawidłowe rozliczenia z odpowiednimi urzędami. Jest też źródłem informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, pomaga tworzyć strategie, podejmować słuszne decyzje w związku z inwestycjami oraz zdobywać zewnętrzne finansowanie.