magazyn Przedsiębiorca
25 lutego 2019

Znaczenie magazynowania w logistyce

Magazynowanie to nie tylko przechowywanie towarów. Na ten proces składają się także przyjęcie, sortowanie, komplementacja i wydanie. Każda z tych czynności potrzebuje odpowiedniego sprzętu, ludzi i sprawdzonego systemu. Magazyny mogą się od siebie bardzo różnić, jednak ich specyfika pracy nie powinna wpływać na wydłużenie czasu rozładunku czy załadunku.

Różne klasy magazynów

Wyróżnia się kilka klas standardów magazynowych. Magazyny klasy A powinny znajdować się niedaleko autostrady lub drogi ekspresowej. Oprócz przestrzeni magazynowej muszą posiadać także parkingi dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz plac manewrowy. Sam budynek powinien spełniać określone wymogi. Należą do nich m.in. wysokość minimalna 10 m, głębokość 75 m lub więcej i nośność posadzki wielkości 5t/m2. Teren powinien być także ogrodzony i odpowiednio oświetlony. Dobry magazyn charakteryzuje się także odpowiednimi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Budynki magazynowe, które nie spełniają wymagań magazynów klasy A, zaliczane są do klasy B.

Płynna praca magazynu

Logistyka w dużej mierze zależna jest od możliwości magazynowych. Szybki rozładunek i załadunek przekłada się na brak opóźnień, a to z kolei umożliwia pracę bez robienia obowiązkowych przerw. Żeby praca postępowała szybciej, magazyn musi mieć zaplanowany logiczny układ składowania towarów. Zarządzanie dostawami i wydawaniem towarów musi przebiegać w taki sposób, żeby jedni pracownicy nie przeszkadzali drugim. Specjalista z firmy spedycyjnej Diera dodaje:

Jeśli magazyn ma za mało miejsca, posiada niewystarczającą ilość sprzętu lub niewielkie zasoby ludzkie, organizacja pracy skupi się na wykonaniu czynności priorytetowej, która opóźni czekające dostawy.

Transport i identyfikacja towarów

Załadunek i rozładunek zależy także od płynnego przepływu towarów między poszczególnymi punktami magazynu. Wymaga to odpowiedniego sprzętu. Podstawą są wózki paletowe i widłowe. Niektóre magazyny stosują także windy towarowe, taśmociągi i przenośniki. Coraz częściej w dużych magazynach stosuje się pełną automatyzację urządzeń. Bardziej zaawansowany sposób składowania wymaga wyraźnego sposobu identyfikacji, który będzie przystępny i zrozumiały. W tym celu niektóre magazyny stosują kody kreskowe na opakowaniach zbiorczych, a nawet technologię oparta na falach radiowych. System przede wszystkim powinien być niezawodny, żeby nie przedłużał postoju kierowców.