Ciężarówka transportowa Przedsiębiorca
27 marca 2018

Znaczenie rejestratorów temperatury w transporcie

W transporcie produktów spożywczych kluczowe znaczenie ma monitorowanie temperatury. Dzięki niemu możliwe jest zachowanie bezpieczeństwa przetworzonych produktów. W krajach Unii Europejskiej obowiązują pewne wymogi dotyczące stosowania urządzeń pomiarowych, a także rejestratorów i systemów monitorowania temperatury w transporcie chłodniczym. Sprawdźcie, jakie te urządzenia mają znaczenie w transporcie.

Odpowiednia forma przewozu

Jak mówią obowiązujące przepisy, wybrana forma transportu musi być odpowiednia dla przewożonych produktów. Specjalnie traktowany jest transport produktów spożywczych, w tym tych pochodzenia zwierzęcego. Należą do nich mięso, jajka, drób, mleko, a także produkty mieszane, które zawierają składniki pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodzenia roślinnego (syropy, ziarna zbóż, mąka, itp.). Wszystkie wyżej wymienione, ze względu na mobilność i funkcjonalność tego rozwiązania, przewożone są za pośrednictwem transportu drogowego. Muszą mieć jednak zapewnione odpowiednie warunki.

W kwestii zakresu temperatury w transporcie wymagania są dość przejrzyste i obligują producentów do utrzymania łańcucha chłodniczego przez przewoźników, na wszystkich etapach łańcucha dostaw żywności – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę MIKSTER.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przewoźnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za spadek jakości lub uszkodzenie produktów, które spowodowane zostało przez nieodpowiednie temperatury panujące w komorze chłodniczej.

Do czego służą rejestratory temperatury?

Rejestratory temperatury używane w transporcie służą do archiwizacji i prezentacji wszystkich informacji dotyczących przebiegu parametrów kontrolowanych procesów. Dokonują zatem pomiarów temperatury i wilgotności oraz monitorują otwieranie drzwi.

Przeznaczeniem tych urządzeń jest rejestracja zarówno temperatury, jak i zdarzeń, takich jak wspomniane wyżej otwieranie drzwi w transporcie kołowym. Znaleźć można różne modele rejestratorów, jednak w większości przypadków są one do siebie podobne.

Bieżące wartości temperatury, jak również stany alarmowe można zobaczyć na ekranie rejestratora (przeważnie podświetlanym), a zebrane dane gromadzone są w pamięci urządzenia. W raportach tworzonych w urządzeniach widoczne są różne informacje, w tym opis pojazdu i czujników, przebieg temperatury w czasie, czy czas rozpoczęcia i zakończenia dostawy.

Rejestratory temperatury przeznaczone są do kontroli temperatur w transporcie. Zasilane mogą być z samochodowej instalacji elektrycznej lub poprzez akumulator. Monitorowanie temperatury w transporcie jest szczególnie istotne w przypadku przewożenia próbek medycznych i substancji aktywnych, ponieważ w ich przypadku od zadanej temperatury zależy zdrowie ludzkie.