tag: baranina

Wyroby pozyskiwane z bydła – mięsa, skóry i tłuszcze

Pogłowie bydła w Polsce wynosi obecnie w każdym roku około 6 milionów. Można więc zauważyć powolny, ale stały wzrost populacji cieląt, krów, byków, czy jałówek. Warto wiedzieć, że duży odsetek

czytaj więcej