Przedsiębiorca
15 marca 2019

Audyt bezpieczeństwa. Czym jest i czemu służy?

Każdy właściciel jakiegoś obiektu powinien zadbać o odpowiednie jego zabezpieczenie. W tym celu warto wykonać audyt bezpieczeństwa. Eksperci przeprowadzą kompleksową analizę zagrożeń i przygotują raport, w którym wyszczególnią wszelkie uchybienia czy niedociągnięcia. Dzięki audytowi bezpieczeństwa można skutecznie przeciwdziałać występowaniu niebezpiecznych sytuacji.

Każdy obiekt, nawet ten chroniony najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami i procedurami, warto poddać ocenie kogoś „z zewnątrz”. Audyty bezpieczeństwa przeprowadzają wyszkoleni i doświadczeni fachowcy, którzy oceniają zabezpieczenia uwzględniając rodzaj obiektu i specyfikę działalności w nim prowadzonej. W raportach i wnioskach pokontrolnych informują o wszelkich słabych punktach ochrony fizycznej i elektronicznej, procedur i możliwych zagrożeniach. Inspektorzy mogą także przygotować zalecenia i rozwiązania, które pomogą poprawić bezpieczeństwo obiektu.

Zagrożenia zewnętrzne 

W kontekście zagrożeń zewnętrznych inspektorzy przyglądają się lokalizacji obiektu, jego otoczeniu oraz drogom dojazdowym i innym ciągom komunikacyjnym. Podczas audytu bezpieczeństwa ocenie podlegają także nadzór i zabezpieczenie terenu wokół budynku, zarówno elektroniczne, jak i fizyczne.

Eksperci sprawdzają, czy i jak skutecznie funkcjonują monitoring wizyjny, kontrola dostępu, czujniki ruchu. Przyglądają się ogrodzeniu, drzwiom, bramom i szlabanom, a także punktom kontroli. Oceniają również możliwości patrolowania i obserwowania terenu przez ochroniarzy, a także na ile prawdopodobne jest włamanie czy kradzież – wyjaśnia ekspert z Grupy S.O.S.

Zagrożenia wewnętrzne 

Wewnątrz obiektu inspektorzy wykonujący audyt bezpieczeństwa również przyglądają się fizycznym i elektronicznym systemom zabezpieczeń. Oceniają wszelkie kwestie związane z dostępem do budynku: procedury wejścia-wyjścia, uprawnienia dostępu, sposób przechowywania kluczy, kart, kodów oraz możliwości przemieszczania się po obiekcie i jego otoczeniu. Sprawdzają procedury alarmowe i ewakuacyjne, a także prawdopodobieństwo przeprowadzenia sabotażu. Przyglądają się też pracy ochroniarzy. Przeprowadzając audyt bezpieczeństwa eksperci nie mogą pominąć również sposobu zabezpieczania i przechowywania danych wrażliwych oraz wartościowych przedmiotów, m.in.: pieniędzy, sprzętu i urządzeń, dokumentów, a także towarów niebezpiecznych.

Uświadomienie sobie, jakie zagrożenia czyhają na nasz obiekt, to pierwszy krok do poprawy jego bezpieczeństwa. W przypadku licznych uchybień warto zdecydować się na dłuższą współpracę z ekspertami, którzy przeszkolą pracowników i dobiorą odpowiednie zabezpieczenia.