spotkanie biznesowe Przedsiębiorca
12 września 2021

Kim jest komplementariusz i jakie ma uprawnienia?

Spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne są ciekawym rodzajem przedsiębiorstwa, w których wspólnikami są komplementariusze i komandytariusze. Zarówno ich wkład w powstanie spółki, jak i sprawowane w niej funkcje znacząco się różnią. Komplementariusz to tak zwany wspólnik aktywny, którego uprawnienia i zobowiązania są większe niż innych wspólników. Jaką rolę w biznesie odgrywa komplementariusz?

Kim jest komplementariusz w spółce komandytowej?

Wspólnik aktywny, czyli taki, który sprawuje zarząd, w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej to komplementariusz. Aby zrozumieć jego rolę w przedsiębiorstwie, należy wiedzieć czym są spółki komandytowe. Jest to rodzaj spółek osobowych składających się ze wspólników, wśród których co najmniej jeden za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczeń. To właśnie komplementariusz. W przeciwieństwie do innego rodzaju wspólnika, komandytariusza, którego odpowiedzialność za zobowiązania spółki ogranicza się do sumy komandytowej. Wysokość sumy komandytowej zależy od ustaleń wspólników i nie jest w żaden sposób narzucana przez przepisy. Kwota ta ustalana jest przed założeniem spółki i jasno zawarta w umowie.

Większa odpowiedzialność w spółce daje również większe kompetencje. To komplementariusz sprawuje zarząd w spółce, reprezentuje ją i podejmuje decyzje. Jest czynnym wspólnikiem, w przeciwieństwie do komandytariusza, czyli wspólnika biernego. Komplementariuszem może zostać każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna. Możliwe jest więc, aby komplementariuszem była spółka kodeksu handlowego, a nawet inna spółka komandytowa.

Umowa spółki komandytowej

Podział ról wspólników w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jest jasno określony w prawie. Podczas rejestracji spółki w KRS każdy wspólnik zostaje sklasyfikowany jako komplementariusz lub komandytariusz. Często bywa tak, że komandytariusze stanowią wsparcie finansowe dla komplementariuszy, którzy są pomysłodawcami danego biznesu. Niemniej jednak, tak jak w każdej spółce, partnerzy muszą darzyć się zaufaniem. W biznesie jednak nie można opierać się wyłącznie na nim i podczas zakładania spółki komandytowej należy sporządzić umowę. Aby była ona jak najbardziej kompleksowa, warto zwrócić się do profesjonalistów. Kancelaria prawna Vertex oferuje obsługę prawną firmy od jej powstania. Między innymi świadczy usługi przy sporządzaniu umów oraz oferuje pomoc podczas zakładania spółek.