Pracownica firmy wpisująca kod dostępu Przedsiębiorca
22 grudnia 2020

Na czym polega kontrola dostępu?

Niektóre przedsiębiorstwa, placówki publiczne, instytucje finansowe czy przechowujące istotne informacje muszą wprowadzić szczególne zasady kontroli osób, które wchodzą na teren obiektu lub do konkretnych pomieszczeń. Pozwala to na ochronę cennych zasobów finansowych, dokumentacji, technologii, materiałów czy danych osobowych, których wyciek mógłby przyczynić się do poważnych następstw. Do takiego nadzoru służy kontrola dostępu.

Czym jest kontrola dostępu i jakie są jej zadania?

Pojęcie kontroli dostępu jest znane i rozumiane, przynajmniej w sensie ogólnym. Definicja tego terminu utożsamia go z zespołem urządzeń, które ściśle ze sobą współdziałają, umożliwiając identyfikowanie osób przekraczających drzwi objęte nadzorem. W znacznie szerszym rozumieniu systemy tego typu pełnią więcej zadań, gdyż mogą też rejestrować dane wchodzących i wychodzących, alarmować o nieuprawnionych wejściach czy przygotowywać raporty.

– Kontrola dostępu może działać samodzielnie lub stanowić uzupełnienie innych elementów ochrony takich jak monitoring, telewizja przemysłowa czy systemy alarmowe połączone z zespołem czujników. W pierwszym przypadku oprogramowanie uniemożliwi osobie nieupoważnionej otwarcie drzwi do pomieszczenia. W drugim, poza zablokowaniem zamka, dokona też rejestracji danych lub identyfikatora nieproszonego gościa – mówi przedstawiciel firmy Teldata, specjalizującej się w instalacji takich systemów.

Jak działa system kontroli dostępu?

Podstawowym zadaniem kontroli dostępu jest zabezpieczanie pomieszczeń czy też całego obiektu przed wejściem do niego osób nieuprawnionych. Może też służyć rejestracji wejść i wyjść pracowników do konkretnych pomieszczeń, co pozwala na ich rozliczane z czasu pracy czy też rozliczanie z zagubionych dokumentów, czy materiałów. Nadzorowanie i rejestrowanie takich wejść wymaga montażu specjalnych zamków elektronicznych, których otwarcie jest możliwe za pomocą dedykowanego klucza. Tę rolę mogą pełnić karta z paskiem magnetycznym, kod numeryczny, breloczek z chipem, pilot, a także odcisk palca lub inne cechy biometryczne.

Kontrola dostępu jest rozbudowanym systemem niskoprądowym, który składa się z wielu elementów. Są to między innymi:

  • zamki elektroniczne,
  • centrale sterujące,
  • czytniki kart zbliżeniowych, kluczy elektronicznych czy breloków,
  • czytniki biometryczne,
  • kontrolery dostępu,
  • elementy instalacyjne,
  • programatory kart i kluczy.

Działanie systemu może sprowadzać się jedynie do otwierania zamków odpowiednim kluczem lub pilotem czy rejestrowania danych osób wchodzących i wychodzących. Odpowiednie oprogramowanie pozwala też na udzielanie dostępu konkretnym osobom w określonym czasie czy godzinach. Dzięki temu jest możliwa zmiana osób dyżurujących, odpowiedzialnych czy wykonujących zadanie w danym pomieszczeniu. Takie rozwiązania szczególnie sprawdzają się w laboratoriach o surowym reżimie sanitarnym, w kasach bankowych i archiwach, w których przechowuje się ważne dokumenty.