hala stalowa Przedsiębiorca
29 stycznia 2020

Użytkowanie hal stalowych zimą

Z uwagi na warunki atmosferyczne panujące w naszym kraju, większość budowanych tutaj hal stalowych musi być odpowiednio docieplona, co najczęściej czyni się przy zastosowaniu płyt warstwowych. Oczywiście nie mówimy tutaj o prostych, nieogrzewanych blaszakach, takich np. jak garaże, lecz o tych halach, w których pracują lub przebywają ludzie. Tak więc wiedząc już, że takie hale konstrukcyjnie są dostosowane do warunków zimowych, zastanówmy się, jak należy je w tym okresie użytkować. Mamy w tym przypadku do rozwiązania dwa główne problemy: śnieg na dachu i ogrzewanie.

Odśnieżanie dachów

Bardzo dużo, a właściwie nawet większość hal stalowych ma dachy płaskie, co dla ich funkcjonalności nie ma zasadniczego znaczenia, natomiast sprawia określone problemy w czasie obfitych opadów śniegu. Co prawda projektanci, obliczając założenia budowlane takich wielkopowierzchniowych obiektów i stosując zawarte w normie Eurokod 1 z 2005 roku zasady  dotyczące obciążeń śniegiem, biorą pod uwagę prócz takich parametrów jak wielkość i kąt nachylenia dachu także miejscowe warunki klimatyczne, jednak nie są w stanie stworzyć konstrukcji absolutnie stuprocentowo odpornej na bardzo duże, ponadnormatywne obciążenia mokrym i ciężkim śniegiem. Nawet przyjmowanie na etapie projektowania wyższych norm na obciążenia, niż te, które należy stosować w danym regionie, nie daje pełnej gwarancji bezpieczeństwa wtedy, gdy na dachu zaczynają pojawiać się kolejne warstwy często mocno zbitego śniegu, który jak wiadomo jest wielokrotnie cięższy niż świeże opady. Dachy takie muszą być systematycznie odśnieżane, bo to jedyna metoda ich odciążania. Prawo reguluje te kwestie i obowiązkiem tym obciąża właścicieli bądź administratorów hal stalowych. Jak powiedziano nam w firmie Profix z Krakowa, właściciel obiektu powinien znać wartości projektowe obciążeń takiej budowli i podejmować stosowane działanie w zależności od bieżącej sytuacji.

Ogrzewanie hal stalowych zimą

Właściwe ogrzewanie hal stalowych w zimie to konieczność wynikająca zarówno z zapewnienia pracującej w nich załodze odpowiedniego komfortu termicznego, jak i z potrzeb technologicznych dziejących się tam procesów produkcyjnych, wytwórczych czy każdych innych. W pomieszczeniach wielkopowierzchniowych, jakimi są na ogół hale stalowe, często mamy do czynienia ze znacznymi stratami ciepła, do których może dochodzić dość szybko przy otwieraniu bram lub drzwi. Ze względów ekonomicznych nie jest wskazane podgrzewanie całej zawartości powietrza określonej pełną kubaturą budynku, lecz tylko pewnych kluczowych stref hali. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem staje się ogrzewanie zintegrowane z systemem wentylacji. Dzięki takiej instalacji powietrze o odpowiedniej temperaturze wdmuchiwane jest specjalnymi instalacjami nawiewowymi do odpowiednich nawiewników szczelinowych i dysz dalekiego zasięgu, a dalej kierowane do konkretnych miejsc. Wśród innych metod ogrzewania stalowych hal przemysłowych można między innymi wymienić tradycyjne grzejniki wodne, promienniki podczerwieni, różnego rodzaju nagrzewnice lub kombinacje tych urządzeń.