Lakiernia proszkowa Przedsiębiorca
23 lutego 2021

Wyposażenie lakierni proszkowej

Wykonanie trwałych zabezpieczeń antykorozyjnych na powierzchniach metali metodą proszkową nie jest możliwe poza profesjonalną lakiernią. Owszem, w niektórych warsztatach możemy spotkać stanowiska do malowania proszkowego zbudowane w oparciu o ścianki z systemem filtracyjnym, jednak powłoki przygotowane w takich warunkach nie dorównują jakościom zabezpieczeniom wykonanym w fachowym zakładzie.

Uzyskanie wysokiej jakości powłoki w procesie malowania proszkowego jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy uda się spełnić trzy warunki. Po pierwsze powierzchnia malowanego obiektu musi być prawidłowo przygotowana. Po drugie farba musi zostać równomiernie nałożona na malowaną powierzchnię. Po trzecie farba proszkowa musi zostać utwardzona w wystarczająco wysokiej temperaturze. Do spełnienia wszystkich tych warunków potrzebni są nie tylko dokładni lakiernicy, ale też odpowiedni sprzęt – przekonuje nasz rozmówca z firmy TECHNIKOR.

Kabina malarska w lakierni proszkowej

Nakładanie farb proszkowych powinno odbywać się w przeznaczonych do tego kabinach. Ponieważ nakładanie powłok odbywa się z wykorzystaniem procesów elektrostatycznych, kabina (wszystkie urządzenia do nakładania farb, a nawet podeszwy butów pracowników) musi być skutecznie uziemiona – w przeciwnym razie na powłokach mogą pojawić się uszkodzenia wywołane zanieczyszczeniami. W kabinie malarskiej niezbędny jest też system wentylacji, który z jednej strony zapewnia bezpieczeństwo pracownikom, z drugiej zaś zapobiega przedostawaniu się farby na zewnątrz. Każda kabina do malowania proszkowego wyposażona jest w systemy filtracji i odzysku niewykorzystanej farby. 

Wydajny system odzysku ma znaczenie dla rentowności malarni proszkowej, bo pozwala zoptymalizować koszty zakupu materiałów; jednocześnie sprawia, że wykonywanie takich powłok jest znacznie bardziej ekologiczne od tradycyjnego malowania. Lakiernia proszkowa z odzyskiem farby nie produkuje wielu odpadów, w związku z czym w minimalnym stopniu obciąża środowisko naturalne.

Piec do utwardzania farb proszkowych

Utwardzanie i polimeryzacja farb proszkowych odbywa się w piecach konwekcyjnych. Piec w malarni musi zapewniać jednakową temperaturę w całej przestrzeni roboczej, aby powłoki zyskały jednakowe właściwości na wszystkich powierzchniach. Kolejną ważną kwestią jest izolacyjność urządzenia. Nieprawidłowo zaizolowany piec, który oddaje ciepło do wnętrza malarni, pogarsza warunki w niej panujące, a w konsekwencji wymusza stosowanie dodatkowej wentylacji – ta z kolei zwiększa ryzyko przedostawania się zanieczyszczeń do komory. Wielkość pieca determinuje możliwość jego wykorzystania. Duże piece, które pozwalają na utwardzanie farb proszkowych na konstrukcjach stalowych o wymiarach dochodzących kilkunastu metrów, używane są wyłącznie w najlepszych, profesjonalnych lakierniach.