Fotowoltaika na dachu domu Przedsiębiorca
23 lipca 2020

Zasada bilansowania energii w fotowoltaice

Osoby korzystające z paneli fotowoltaicznych, które umożliwiają im wytwarzanie własnej energii elektrycznej z wykorzystaniem promieni słonecznych muszą być jednocześnie podłączone do sieci energetycznej. Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej na własnej posesji, po zgłoszeniu tego do dostawcy energii oraz po uzyskaniu zgody na korzystanie z systemu, użytkownik fotowoltaiki staje się prosumentem, czyli podmiotem, który jest jednocześnie producentem energii elektrycznej oraz jej użytkownikiem. Obowiązują go przepisy dotyczące nadwyżek produkowanej energii i tego, w jaki sposób rozlicza się nią z dostawcą energii, czyli zasady bilansowania energii. Na czym dokładnie one polegają?

Opust, czyli bezgotówkowe rozliczanie energii elektrycznej

Głównym powodem, dla którego z roku na rok coraz większa liczba prywatnych inwestorów decyduje się na zamontowanie na dachu swojego domu lub na terenie posesji instalacji fotowoltaicznej jest chęć oszczędzenia pieniędzy, które normalnie były wydawane na opłacanie rachunków za prąd. Koszt instalacji fotowoltaicznej oczywiście jest dosyć duży, jednak przez 25-30 lat jej użytkowania zwróci się nam z nawiązką.

Stosując energię fotowoltaiczną będzie nas interesowało bezgotówkowe rozliczanie wyprodukowanej i pozyskiwanej energii elektrycznej, co nazywa się opustem.

Jak tłumaczy nasz rozmówca specjalista z firmy piTERN, która jest jednym z najbardziej cenionych na rynku w Polsce dostawców fotowoltaiki: Dokładny sposób rozliczania się ze zużywanej i produkowanej energii elektrycznej z dostawcą zależy od podpisanej z dostawcą umowy. Może być ona podpisana na rok lub na krótszy okres czasu i dotyczy zasad współpracy pomiędzy oboma podmiotami. Głównym elementem każdej takiej umowy jest to, że prosument może użytkować produkowaną przez siebie energię elektryczną w czasie rzeczywistym  lub przekazywać ją do elektrowni, a w okresie zmniejszonej produkcji własnej energii ją pozyskiwać w nieco mniej korzystnym rozliczeniu.

Dokładne zasady rozliczania energii elektrycznej z elektrownią

Dokładne zasady rozliczeń prosumentów z elektrownią są określone w Ustawie OZE, czyli w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z przepisami użytkownicy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW za oddaną do sieci energetycznej każdą 1kWh energii mogą później odebrać od dostawcy, bez żadnych dodatkowych kosztów 0,8 kWh energii. Właściciele większych instalacji fotowoltaicznych, czyli takich o mocy od 10 do 40 kW rozliczają się z kolei w stosunku 0,7 kWh za każdy 1 kWh dostarczonej wcześniej energii. Takie zasady rozliczeń powszechnie są nazywane zasadami bilansowania energii elektrycznej. Przy prawidłowym zaprojektowaniu instalacji fotowoltaicznej, czyli przede wszystkim przy prawidłowym dobraniu jej mocy do potrzeb danego gospodarstwa domowego, zasady bilansowania powinny być dla prosumenta w pełni opłacalne i nie wiązać się z koniecznością opłacania żadnych dodatkowych rachunków oraz ze zbyt dużymi stratami produkowanej samodzielnie energii elektrycznej.