Przesiewacz bębnowy Przedsiębiorca
22 lutego 2021

Zastosowanie przesiewaczy bębnowych

Przesiewacz bębnowy służy do przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych. Ma on za zadanie oddzielać małe materiały od śmieci, które trafiają na sito. Kiedy bęben sita się obraca, odpady podsitowe zostają usunięte z sita bębnowego, a następnie trafiają na przenośniki lub do kontenerów. Bęben sitowy znajduje się na stabilnej konstrukcji ramowej. Gdzie przesiewacze bębnowe mają zastosowanie?

Jak działają przesiewacze bębnowe?

Przesiewacze bębnowe mogą działać zarówno na mokro, jak i na sucho. Natomiast najlepiej sprawdza się przesiewanie na mokro, ponieważ daje prawie dwa razy większą wydajność procesową niż przesiewanie na sucho. Problematyczne natomiast może się okazać użycie wody, ponieważ pod wpływem śmieci staje się ona zanieczyszczona. Ma to większy sens, kiedy niedaleko znajduje się instalacja do segregacji odpadów, a zaraz obok oczyszczalnia ścieków.

Jakie są zalety przesiewaczy bębnowych?

Największą zaletą przesiewaczy bębnowych jest ich prosta budowa oraz wykonanie. Często, dla lepszego efektu i zwiększenia ich trwałości, pracują one w obudowie pyłoszczelnej. Pełni ona również funkcję wyciszającą. Inna zaleta przesiewaczy bębnowych to ich mobilność – można z nich korzystać w różnych miejscach na terenie zakładu. Dodatkowo są to maszyny niezwykle wytrzymałe.

Jakie są zastosowania przesiewaczy bębnowych?

Przesiewacze bębnowe powstały już XIX wieku. Bardzo długo wykorzystywano je choćby w przemyśle zbożowo-młynarskim. Teraz stare wersje tych urządzeń zastępują nowoczesne maszyny wibracyjne oraz zataczające. Najczęściej są one stosowane do segregacji odpadów komunalnych w różnych dziedzinach przemysłu. Uczestniczą również w przeróbce odpadów mineralnych. Nadają się tak naprawdę do pracy z różnymi materiałami, np.:

  • ziemią,
  • kompostem,
  • węglem,
  • odpadami komunalnymi,
  • kruszywem,
  • biomasą.

– Najczęściej stosowane są przesiewacze z płaskimi sitami. Jeśli przesiewa się duże odpady komunalne, trzeba stosować duże wersje urządzeń, czyli górnicze, których używa się w kopalniach – tłumaczy przedstawiciel firmy El-Kop, której specjalnością są roboty ziemne. 

Jeżeli przesiewa się odpady inne niż komunalne, należy stosować przesiewacze jednopłaszczyznowe – wykonują one płaskie ruchy i mogą mieć dowolne kształty torów. Pracują przeciwbieżnie oraz synchronicznie. Obecnie są one najczęściej stosowanymi przesiewaczami w przemyśle wydobywczym i pochodnym.

Przesiewacze bębnowe zapewniają dużą efektywność i dobrą jakość pracy firmom, które chcą zajmować się oczyszczaniem odpadów komunalnych. Ważne jest to, że nie trzeba ich kupować – można je również wynająć, co znacząco obniży koszty.