komornik Podatnik
2 sierpnia 2016

Czym jest zakres terytorialny komornika?

Wielu przedsiębiorców prędzej czy później spotyka się z problemem klientów i kontrahentów, którzy odmawiają uiszczenia opłaty za produkt lub usługę. Ostatecznym rozwiązaniem staje się wówczas skorzystanie z pomocy komornika sądowego, czyli funkcjonariusza publicznego, którego zadaniem jest egzekucja długów. Praca komornika regulowana jest przez ustawę o komornikach sądowych i egzekucjach – wśród jej zapisów znajdziemy również przepisy dotyczące zakresu terytorialnego komorników.

Zakres terytorialny, własność terytorialna

Definicja zakresu terytorialnego komornika sądowego jest bardzo prosta – nazywamy w ten sposób rewir, w którym działa komornik i w którym prowadzi on postępowania egzekucyjne. Rewir ten pokrywa się z zasięgiem sądu rejonowego, przy których funkcjonuje komornik. Rewir komornika nie jest stały – zmienia się on w momencie utworzenia nowego lub likwidacji istniejącego sądu. W pierwszym wypadku komornik może zostać przypisany do nowego sądu lub pozostać przy starym, którego zasięg działania został zmniejszony. W drugim przypadku komornik zostaje przypisany do innego sądu, który przejął rewir zlikwidowanej instytucji, bowiem w rewirze jednego sądu rejonowego może działać więcej niż jeden komornik.

Co warto wiedzieć o zakresie terytorialnym?

Wbrew pozorom zakres terytorialny nie ogranicza działalności komornika – może się on podejmować zadań również poza nim. Artykuł 8 ustawy o komornikach sądowych stwierdza, że wierzyciel może zlecić sprawę egzekucji długu każdemu komornikowi, działającemu na terenie Polski – wyjątkiem są sprawy, w którym przedmiotem egzekucji są nieruchomości. Z prawa wyboru można skorzystać, jeśli do wniosku o wszczęcie egzekucji dołączone zostanie stosowne oświadczenie. Nie zawsze jednak nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Komornik ma obowiązek odmówić wszczęcia postępowania poza swoim rejonem, jeśli posiada ponad półroczne zaległości w prowadzeniu swoich spraw lub napływ spraw w bieżącym roku przekroczył limit 10 tysięcy (5 tysięcy w przypadku, gdy jego skuteczność w poprzednim roku nie przekroczyła 35%). Komornik nie może odmówić wszczęcia postępowania w swoim rewirze.

W przypadku problemów ze ściągnięciem należności warto korzystać z pomocy doświadczonego komornika sądowego, np. działającego przy sądzie rejonowym Łódź-Śródmieście Janusz Kruka.