fundusze-unijne Przedsiębiorca
22 października 2018

Skąd pozyskać środki na rozwój firmy?

Przedsiębiorstwa w swojej początkowej fazie rozwoju mogą mieć problem z uzyskaniem potrzebnego do rozwoju kapitału. W takiej sytuacji oszczędności czy pożyczka zaciągnięta w rodzinie to niekiedy za mało. Trzeba wówczas szukać innych źródeł finansowania. Okazuje się jednak, że sposobów pozyskania środków na rozwój firmy jest co najmniej kilka.

Kto może otrzymać fundusze unijne?

Od kilku lat przedsiębiorcy są głównym beneficjentem funduszy unijnych. Tylko w latach 2014-2020 na rozwój przedsiębiorstw UE przeznaczyła 20 mld euro. Dzięki temu pięć głównych funduszy unijnych wspiera rozwój gospodarczy wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Małe i średnie firmy są wspierane finansowo z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem istnienia jest zmniejszenie różnic z poziomie rozwoju regionów UE i wzmacnianie spójności gospodarczej. Dla młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, stworzono z kolei Europejski Fundusz Społeczny. Ale to nie jedyne programy, dzięki którym można otrzymać środki na rozwój firmy – dostępne są także różnego rodzaju kredyty i inne fundusze.

Regionalne fundusze rozwoju

Z pomocą przychodzą także regionalne fundusze rozwoju takie jak Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Są to instytucje otoczenie biznesu, które działają na rzecz rozwoju regionu. Wspierają one lokalną przedsiębiorczość i oferują środki na rozwój firmy oraz na różnego rodzaju inwestycje. Są one szansą na rozwijanie działalności krajowej i międzynarodowej dla firm małych i średnich. Wsparcie udzielane przez różnego rodzaju fundusze rozwoju są swego rodzaju wehikułem inwestycyjnym, które dążą do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju danego regionu.

Fundusz Pracy

Jednym ze źródeł dotacji na założenie działalności gospodarczej jest także Fundusz Pracy, do którego trafia niewielka część składek na ubezpieczenie społeczne. Środkami tymi zarządzają urzędy pracy. Dotacje z FP kierowane są do bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. W tym przypadku, aby uzyskać środki na rozwój firmy należy spełnić kilka warunków. Kluczem do sukcesu jest złożenie wniosku o dotację w formie kompletnej i prawidłowo wypełnionej z zachowaniem odpowiednich terminów. Wniosek powinien przy tym zawierać dokładny biznesplan planowanej działalności gospodarczej. Tutaj warunkiem otrzymania dotacji jest na ogół nieprowadzenie wcześniej żadnej firmy i niekorzystanie z podobnych środków już wcześniej.  Ponadto należy pozostawać zarejestrowanym w urzędzie pracy przez dany czas.